BREAKING NEWS
GMT+2 09:51

About the author

อั้ม สุรเดช

อดีตวิศวกรไฟฟ้า ปัจจุบันสนใจงานด้านออนไลน์ จึงออกมาทำงานออนไลน์เต็มตัว ซึ่งเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะทำ เพราะข้อดีก็คือ สามารถทำงานที่ใดหรือเวลาใดก็ได้และเป็นนายของตัวเอง ดังนั้นผมจึงกลั่นกรองประสบการณ์ในการทำงานออนไลน์เพื่อเผยแพร่บทความที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยกลับไป

Related Articles

One Comment

  1. 1

    aey

    ช่วงเทศกาลต่าง ๆ น่าจะขายดี

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team